V edycja

V Mazowiecki Festiwal Chórów Akademickich Vivat Academia

W dniu 18 kwietnia 2015 r. odbył się V Mazowiecki Festiwal Chórów Akademickich Vivat Academia.

Grand Prix zdobył liczbą 91,2 pkt Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Iriny Bogdanovich.

Pozostałe wyniki:
81 pkt, Srebrny Dyplom oraz Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej za udany debiut: Chór Kameralny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod dyrekcją Joanny Malugi.

76 pkt i Srebrny Dyplom: Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie pod dyrekcją Joanny Korczago.

64,6 pkt: Chór Kameralny KameLeon Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pod dyrekcją Katarzyny Bonieckiej.

50 pkt: Kameralny Chór Akademicki PW Filia w Płocku pod dyrekcją Edwarda Bogdana.