Regulamin

Regulamin VI Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Studenckich Vivat Academia

1. Ogólnopolski Festiwal Chórów Studenckich Vivat Academia ma formułę konkursu.

2. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Małej Auli Politechniki Warszawskiej w dniu 22 kwietnia 2017 (sobota) w godz. 12.00 – 14.00.

3. W przesłuchaniach mogą brać udział chóry wyższych uczelni z całej Polski, a także inne zespoły młodzieżowe zakwalifikowane do udziału przez organizatora Festiwalu.

4. Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych jest nadesłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej Festiwalu.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 marca 2017 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres chorpw@gmail.com.

5. Repertuar

Kategoria obowiązkowa

 • Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do przygotowania dowolnie wybranego programu, zróżnicowanego pod względem stylu i charakteru, nieprzekraczającego 15 minut.
 • Co najmniej dwa spośród przygotowanych utworów muszą być wykonane a cappella.
 • Repertuar przesłany na karcie zgłoszenia nie powinien być zmieniany.

Kategoria nieobowiązkowa – INNY DYRYGENT

 • Uczestnik Festiwalu zgłasza osobny utwór do konkursowego wykonania pod kierownictwem wylosowanego dyrygenta, będącego na co dzień dyrygentem innego chóru biorącego udział w tej kategorii.
 • Repertuar kategorii INNY DYRYGENT będzie podany do publicznej wiadomości odpowiednio wcześniej. Wybrany utwór nie może być powtórzony w konkursie głównym.
 • Losowanie pary występu konkursowego (dyrygent – chór) odbędzie się w dniu poprzedzającym występ.
 • O czasie trwania próby chóru z innym dyrygentem zadecydują uczestnicy
  w porozumieniu z organizatorami po losowaniu, nie powinien on jednak przekroczyć 15 minut
 • Występ konkursowy dyrygenta i chóru oceniany będzie osobno. O wygranej w tej kategorii zdecyduje sumaryczna liczba punktów w obu ocenach (dyrygenta
  i prowadzonego przez niego na co dzień chóru) wg zasady:
Występ konkursowy Sumaryczna ocena
Dyrygent A – Chór C Dyrygent A – Chór A
Dyrygent B – Chór A Dyrygent B – Chór B
Dyrygent C – Chór B Dyrygent C – Chór C

Chóry biorące udział w Festiwalu zobowiązane są do dostarczenia organizatorom kopii partytur wykonywanych utworów w obu kategoriach

6. Jury
Do grona Jury Festiwalu Vivat Academia 2017 zaproszeni zostali:
Paweł Łukaszewski (Polska) – Przewodniczący Jury,
Wioletta Miłkowska (Polska),
Paul Mealor (Wielka Brytania),
Cornelius Trantow (Niemcy),
Inessa Bodiako (Białoruś).

7. W zależności od punktów zdobytych na przesłuchaniu konkursowym Jury przyzna
uczestnikom odpowiednie nagrody:

 • GRAND PRIX dla najlepszego chóru Festiwalu
 • ZŁOTY DYPLOM (90-100 pkt.)
 • SREBRNY DYPLOM (76-89 pkt.)
 • BRĄZOWY DYPLOM (55-75 pkt.)

oraz nagrodę specjalną za wygraną w kategorii INNY DYRYGENT.

8. Jury zastrzega sobie prawo do innego przydziału nagród niż przewiduje regulamin Festiwalu.

9. Uczestnicy konkursu będą mieli zapewnione warunki (sala – garderoba, próba akustyczna w Małej Auli PW) do przygotowania się do konkursu.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania rejestracji filmowej i dźwiękowej zespołów biorących udział w Festiwalu w celu jego publicznej popularyzacji.

11. Nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

12. Organizatorzy nie przewidują pobierania opłat od chórów za udział w Festiwalu.

13. Istnieje możliwość zamówienia obiadów w lokalnej stołówce. Cena ok. 20 zł za jeden obiad.

14. Koszty podróży zespoły pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy są gotowi pośredniczyć w organizacji noclegów dla uczestników Festiwalu.

Regulamin w formacie .pdf