O Festiwalu

Idea zorganizowania Festiwalu Chórów Studenckich Vivat Academia narodziła się wśród śpiewaków Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej pod wpływem tęsknoty za możliwością prezentacji i konfrontacji życia muzycznego ośrodków studenckich. Inicjatywa ta ma służyć krzewieniu zamiłowania do muzyki chóralnej w środowisku akademickim i umożliwiać wymianę artystyczną między zespołami studenckimi z całej Polski.

Punktem kulminacyjnym Festiwalu jest koncert finałowy, w którym wszystkie chóry biorące udział w przesłuchaniach prezentują swoje najlepsze wykonania przed publicznością. Festiwal Vivat Academia jest bowiem adresowany nie tylko do poszerzającego się grona śpiewaków amatorów z chórów studenckich czy melomanów muzyki chóralnej – skierowany jest do każdego słuchacza, który gotów jest wyruszyć w bogaty i pełen wzruszeń świat muzyki wokalnej. Vivat Academia chce dawać szansę na wzajemne spotkanie – muzyki z ludźmi i ludzi z muzyką.
Festiwal Vivat Academia jest imprezą cykliczną, w cyklu dwuletnim, związaną na stałe z Politechniką Warszawską i osobą Rektora Uczelni jako patrona honorowego.

Politechnika Warszawska to miejsce muzycznie szczególne. Choć jest to uczelnia o profilu technicznym, od wielu już lat wspiera i organizuje liczne wydarzenia muzyczne: między innymi koncerty Wielkiej Muzyki w Małej Auli, w tym doroczny koncert wielkich form wokalno – instrumentalnych w Wielkiej Auli, tworząc niejako pomost i szansę współpracy między wykonawcami zawodowymi a amatorami.

Pełni wdzięczności za wieloletni mecenat muzyce chóralnej pragniemy, by właśnie tejże Uczelni, Politechnice Warszawskiej, Ogólnopolski Festiwal Chórów Studenckich śpiewał swoje VIVAT!