Jurorzy

Paweł Łukaszewski (Polska) – Przewodniczący Jury

http://www.lukaszewski.org.uk/

Jako uznany na całym świecie kompozytor specjalizuje się w muzyce sakralnej i chóralnej. Jego utwory wykonywane były łącznie na ponad 100 festiwalach w Polsce i za granicą.

Jest dyrektorem artystycznym i dyrygentem Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra, a także dyrektorem wydawnictwa płytowego Musica Sacra Edition.

Od 1996 r. związany zawodowo z Katedrą Kompozycji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 2010 r. pracuje na stanowisku profesora naukowo-dydaktycznego. W 2014 r. uzyskał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych, zaś od 2016 r. pełni funkcję prorektora ds. nauki UMFC.

Laureat licznych nagród za swoją twórczość, w tym wielokrotny laureat nagrody muzycznej Fryderyk. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”. 

Strona www jurora

Wioletta Miłkowska (Polska)

http://www.radio.bialystok.pl/

Dyrygenturą chóralną zajmuje się od 1985r., mając w dorobku pracę z chórami dziecięcymi, młodzieżowymi oraz akademickimi. Aktualnie związana z Chórem Politechniki Białostockiej oraz Chórem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Z prowadzonymi przez siebie zespołami koncertowała w wielu krajach Europy oraz w Kanadzie, zdobywając przy tym wiele prestiżowych nagród.

Od 2011r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno – Pedagogicznym w Białymstoku. Od 2012r. pełni funkcję kierownika Zakładu Dyrygentury Chóralnej. W 2013r. uzyskała tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych.

Jest animatorką młodzieżowego ruchu chóralnego na Podlasiu. Uhonorowana wieloma nagrodami indywidualnymi, w tym Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz  Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Paul Mealor (Wielka Brytania)

http://www.paulmealor.com/

Uważany za jednego z najważniejszych walijskich kompozytorów muzyki chóralnej. Od 2003 r. związany z Wydziałem Muzyki Uniwersytetu Aberdeen, gdzie pracuje na stanowisku profesora kompozycji.

Światową sławę przyniósł mu rok 2011 r., kiedy jego motet Ubi Caritas został wykonany podczas uroczystości zaślubin Księcia Williama i Catherine Middleton w Opactwie Westminsterskim. Utwór ten osiągnął w późniejszym czasie szczyt list przebojów muzyki klasycznej w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Francji i Nowej Zelandii.

W 2011 r. nagrał pierwszy album płytowy pt. A Tender Light zawierający zbiór hymnów sakralnych. Skomponował także utwory z okazji diamentowego jubileuszu królowej Elżbiety II w 2012 r.

Strona www jurora

Cornelius Trantow (Niemcy)

http://ensemble-vocal.de/

Studia muzyczne ukończył w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu, choć jego pierwszym wyborem były nauki ścisłe. Po ukończeniu studiów kontynuował naukę na studiach podyplomowych w dziedzinie dyrygentury chóralnej, zdobywając dyplom w 1999r. Uczestniczył w wielu kursach dyrygentury chóralnej oraz orkiestrowej.

W 1999 r. objął stanowisko profesorskie w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu, gdzie prowadzi zajęcia z dyrygentury chóralnej. Prowadzi chór kameralny Ensemble Vocal, z którym zdobył wiele prestiżowych wyróżnień na międzynarodowych festiwalach. Pracuje ponadto jako nauczyciel śpiewu oraz gościnnie jako juror.

Strona www jurora

Inessa Bodiako (Białoruś)

http://festiwal-hajnowka.pl/

Związana z Białoruską Państwową Akademią Muzyczną w Mińsku, gdzie pracuje na stanowisku profesorskim. Pełni funkcję dziekana Katedry Dyrygentury Chóralnej tejże uczelni.

W latach 2000 – 2004 była dyrektorem artystycznym Chóru Kameralnego Cantemus, którym zdobyła wiele nagród na międzynarodowych konkursach m. in. we Włoszech, Hiszpanii, Węgrzech, Białorusi oraz w Polsce, na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. W latach 2000 – 2008 pracowała jako dyrygent Chóru Białoruskiej Telewizji Narodowej i Radia.

Od 2007 r. jest kierownikiem i dyrygentem Chóru Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej, z którym zdobyła wiele prestiżowych nagród na festiwalach w całej Europie.