IV edycja

IV Mazowiecki Festiwal Chórów Akademickich Vivat Academia

W dniu 20 kwietnia 2013 r. odbył się IV Mazowiecki Festiwal Chórów Akademickich Vivat Academia.

Grand Prix oraz puchar Rektora Politechniki Warszawskiej zdobył liczbą 96,2 pkt Chór Szkoły Głównej Handlowej pod dyrekcją Tomasza Hynka.

Pozostałe wyniki:
91,2 pkt i Złoty Dyplom oraz nagroda specjalna Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej – Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod dyrekcją Michała Sławeckiego.

86,4 pkt i Srebrny Dyplom: Chór KameLeon Akademii Leona Koźmińskiego pod dyrekcją Katarzyny M. Bonieckiej.

84 pkt i Srebrny Dyplom: Chór Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego pod dyrekcją Michała Dąbrowskiego.

72 pkt i Brązowy Dyplom: Chór Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu pod dyrekcja Agnieszki Kobierskiej.

69 pkt i Brązowy Dyplom: Chór Akademii Pedagogiki Specjalnej pod dyrekcją Anny Pawelec.