I edycja

I Mazowiecki Festiwal Chórów Akademickich Vivat Academia

W dniu 28 kwietnia 2007 odbył się I Mazowiecki Festiwal Chórów Akademickich Vivat Academia.
W konkursie wzięły udział następujące chóry:

 1. Chór Uczelniany Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER w Warszawie, dyrygent: Anna Sobiecka
 2. Chór Kameralny „Kameleon” z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, dyrygent: Katarzyna Maria Boniecka
 3. Chór Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, dyrygent: Ewa Mackiewicz
 4. Chór Akademii Medycznej w Warszawie, dyrygent: Beata Herman
 5. Chór Akademicki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrygent: Tomasz Hynek

Występujące chóry oceniało Jury w składzie:

Przewodniczący Jury:

prof. zw. Ryszard Zimak – dyrygent, kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, rektor tejże uczelni w latach 1999-2005

Członkowie jury:

prof. zw. Andrzej Banasiewicz – dyrygent, dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie;

prof. nadzw. Krzysztof Kusiel-Moroz – dyrygent, dyrektor artystyczny Chóru Chłopięcego i Męskiego przy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jury przyznało następujące nagrody:

Grand Prix Festiwalu

 • Chórowi Akademickiemu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierownictwem Tomasza Hynka

Złoty Dyplom

 • Chórowi Akademickiemu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierownictwem Tomasza Hynka
 • Chórowi Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, pod kierownictwem Ewy Mackiewicz

Srebrny Dyplom

 • Chórowi Kameralnemu KameLeon z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, pod kierownictwem Katarzyny Marii Bonieckiej
 • Chórowi Akademii Medycznej w Warszawie, pod kierownictwem Beaty Herman

 Brązowy Dyplom

 • Chórowi Uczelnianemu Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER w Warszawie, pod kierownictwem Anny Sobieckiej

Ponadto dyplom uznania za pracę artystyczną oraz przygotowanie zespołu do występu festiwalowego otrzymali:

 • Katarzyna Maria Boniecka
 • Beata Herman
 • Ewa Mackiewicz
 • Anna Sobiecka
 • Tomasz Hynek