Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica

Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata  Jagellonica powstał w 2006 roku. Chór współtworzą dwa zespoły jednorodne: Krakowski Chór Akademicki UJ (najstarszy chór akademicki w Polsce, założony w 1878 roku – chór męski) oraz Żeński Chór Akademicki UJ (założony w 2006 roku).

Chór uświetnia najważniejsze uroczystości, które mają miejsce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza działalnością akademicką zespół bierze udział w licznych polskich oraz zagranicznych festiwalach i   konkursach. Do najważniejszych sukcesów można zaliczyć: II miejsce i „Złotą Strunę” zdobytą w Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach (2016), udział w festiwalach: „China Shanghai International Arts Festival” (2009), „Cracovia Sacra” (2010), „Cori d’ Europa” w Udine (2012, 2015), „Meeting of Student Choirs” w Błagojewgradzie i Sofii (2015). Ponadto chór Camerata Jagellonica nagrał i wydał kilka płyt, m.in. „Pieśń Rodzin Katyńskich” H.M. Góreckiego (2008), „Uniwersytet Jagielloński Janowi Pawłowi II” z utworami Missa pro Pace i Ojczyzna F. Nowowiejskiego (2011) oraz płytę z polskimi kolędami „W Dzień Bożego Narodzenia” (2015). W 2014 roku chór wziął udział w prawykonaniu utworu Jana A.P. Kaczmarka Universa – opera otwarta, skomponowanego z okazji Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 roku chór uczestniczył w multiwidowisku FLOW, przedstawiającym historię Wrocławia XX wieku, jednym z głównych wydarzeń organizowanych w ramach „Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016”.

Chór Camerata Jagellonica współpracował również ze znakomitymi chórami i orkiestrami, m.in. Chórem Polskiego Radia, Chórem i Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej oraz Sinfoniettą Cracovią.

Od momentu powstania chórem dyrygował dr hab. Włodzimierz Siedlik. Od października 2013 roku dyrygentem i osobą odpowiedzialną za przygotowanie artystyczne zespołu jest Janusz Wierzgacz. Dyrygentem Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ i akompaniatorem Chóru Akademickiego UJ Camerata Jagellonica jest Oleg Sznicar. Funkcję kierownika sprawuje Filip Moszner.

Repertuar konkursowy

Kategoria obowiązkowa:

  1. U. Sisask – Laudate Dominum
  2. P. Passereau – Il est bel et bon
  3. R. Twardowski – O Tiebie Radujetsia